Hallo,

Van harte welkom op deze site. Deze website is er om U kennis te laten maken met de pastorale initiatieven waar ik in BraziliŽ bij betrokken ben.
Sinds 1991 verblijf ik in BraziliŽ als Fidei Donum - priester van het Bisdom Antwerpen in BelgiŽ. Een fidei-donum priester is een soort zendeling die vanuit een kerkgemeenschap - in dit geval vanuit Europa - als teken van actieve verbondenheid wordt ingezet in de pastorale initiatieven van een andere kerkgemeenschap.
Op die manier ontstaat er een mogelijkheid tot wisselwerking en wederzijdse steun om te werken aan vrede en gerechtigheid.
Ik was tot voor kort in Salvador da Bahia actief in verschillende pastorale projecten. Het belangrijkste project daarvan is de gevangenispastoraal. Eind december 2012 ging ik in op de vraag om een missionaire zending binnen BraziliŽ mee te maken. Ik verblijf daarom nu in Porto Velho, de hoofdstad van de deelstaat RondŰnia.
Doorheen deze site laat ik U kennismaken met het verleden en heden van het kerkwerk dat we hier opzetten om vrede en gerechtigheid te versterken. Om die kennismaking aan te vatten maak ik je eerst iets duidelijk over mijn eigen roots om dan de geschiedenis van de voorbije achttien jaar te laten spreken.
Vriendelijke groeten, Filip Cromheecke


Een curriculum vitae

Naam : Cromheecke Filip
Geboren te Antwerpen 28.08.1958

Opleiding :

L.O. : St Xaveriuscollege s.j. te Borgerhout.
Humaniora (Middelbaar onderwijs) : H. Pius X - instituut te Antwerpen.
H.O. : Gegradueerde in de godsdienstwetenschappen Kath.universiteit te Leuven. (KUL)
Priesteropleiding : CPRL , Bisdom Antwerpen.
Opleiding voor Latijns-Amerika : Collegium Pro America Latina te Leuven. (taal : Portugees en cultuur)
Scoutsleiding 30ste Prins Boudewijn te Berchem-Borgerhout.
Lid van de BME (Beweging voor missionair engagement.) en van de Prado
Vaste periodieke bezoeker aan de Taizť-gemeenschap in Frankrijk.
ex-medewerker aan de Beweging Anders Gaan Leven 'Oude Brouwerij te Viersel' van L.Versteylen.s.j.

Beroepservaring :

Na de studies aan de K.U.L. :Twee jaar vrijwillige ontwikkelingswerker in Sri Lanka in de beweging Sarvodaya Shramadana. vnl. in Hatton (district van de theeplantages bij de Thee-Tamils.) - Deze beweging kreeg bij het einde van de tweejaar-diensttijd de Koning Boudewijnprijs voor ontwikkelingssamenwerking.
Studiereizen : India - IndonesiŽ - Peru met het NCOS - BraziliŽ.
Eťn jaar godsdienstleraar in Sint-Lievens Antwerpen en drie jaar in de gemeenteschool te Hoevenen bij Antwerpen.
Priester gewijd te Antwerpen 29.05.1988.
Van 1988 tot 1991 : Parochiepriester te Antwerpen, parochie St.Jozef en Jeugdpastor voor de dekenijen van Stad Antwerpen.
Vanaf maart 1991 : Fidei-Donum priester (priester in zending) van het bisdom Antwerpen voor Salvador da Bahia, BraziliŽ.

Vanaf eind december 2012: in missionaire zending naar Porto Velho, RondŰnia.


In de periode van 1991 - 1995 was ik actief in MATA ESCURA. Op uitnodiging van pastoor Michel Ramon (een Brugs fidei-donumpriester die al een 10-tal jaren in Salvador actief was) ben ik bij hem op de parochie Nossa Senhora do Perpťtuo Socorro te Mata Escura begonnen, samen met nog twee Brugse fidei-donumpriesters Jan Van den Hoven en Marc Decuypere. Marc, Jan en ik hebben samen de voorbereidingscursus in 1990-1991 op COPAL (Collegio Pro America Latina) te Leuven gevolgd. Mata Escura is gelegen in de periferie van de stad Salvador en bestaat hoofdzakelijk uit sloppenwijken. De parochie telt 10 gemeenschappen. Ik werd verantwoordelijk voor 4 gemeenschappen, de jeugdpastoraal en 6 alfabetisatie-schooltjes.
Vanaf het tweede jaar BraziliŽ begon ik ook de gevangenis Lemos de Brito te bezoeken. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheden in de lokale kerkgemeenschap waren :

 • opbouw van basisgemeenschappen in nieuwe sloppenwijken :Novo Paraiso en S.Francisco Xavier. 
 • Problematiek van de straatkinderen en meewerken aan de oprichting van ACOPAMEC (AssociaÁ„o das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabet„o) en het "Centro do Menor Jo„o Paulo
 • Verantwoordelijke voor de basisschoooltjes in deze wijken. 
 • Vorming en begeleiding van animadores.
Van 1995 tot 2003 was ik pastoor van de Sint-Franciscusparochie in de wijk Saramandaia in de periferie van Salvador. Ik was er actief in de gemeenschapsopbouw, de vredeswerking in de wijk, de lokale school, enz... We bouwden er het wijkcentrum Chico Mendes op, een gemeenschapscentrum met een sterke nadruk op jeugdpastoraal en jongerenvorming.
Ondertussen was mijn interesse voor de gevangenispastoraal uitgegroeid tot een dagdagelijkse taak. Zodoende werd het bijna onmogelijk om het met parochiewerk te combineren. Temeer omdat steeds nieuwe projectideeŽn het licht zagen. De gevangenispastoraal moest en zou uitgebouwd worden tot een professionele pastorale eenheid. Daarvoor waren niet alleen tijd en middelen nodig, maar ook nieuwe medewerkers en een secretariaat
Daardoor ben ik vanaf 2003 voltijds gaan werken voor de gevangenispastoraal van Salvador da Bahia, van huisvesting veranderd en meer en meer gaan investeren in de uitbouw van vrijwilligersequipes in de hele staat Bahia. Meerdere projecten rond de begeleiding zagen er het licht onder de noemer van ‘Mensenrechtencentrum’ voor de gevangenen en hun familieleden. We investeerden (o.a. met steun van de Provincie Antwerpen) in een:
 • steunpunt met een juridische medewerker
 • ontmoetings- en vormingswerking voor ex-gedetineerden
 • onthaalhuis voor ex-gedetineerden
 • project voor reÔntegratie in samenleving en arbeidsmarkt
 • alternatieve stem in het gevangenisbeleid
 • bibliotheekwerking in de gevangenis
 • overlegstructuren ter verbetering en verdediging van de mensenrechten
 • opvang van kinderen van gedetineerden en een werking naar de moeders met baby’s of vrouwen in verwachting in de gevangenis
 • samenwerking en overleg met de gevangenispastoraalwerkingen in heel BraziliŽ.
Door mijn contacten in de stadpastoraal en het kerkgebeuren in het hele bisdom, werd ik ook actief in de pastoraal voor gehuwden (Encontro Matrimonial) en ondersteunde ik verschillende pastorale projecten in de strijd tegen armoede en uitsluiting van het bisdom Salvador da Bahia. Vanuit dit engagement was ik ook enerzijds docent spiritualiteit en geestelijk begeleider aan het seminarie en anderzijds actief als voorganger in bezinningen en eucharistievieringen.

Sinds januari 2013 ben ik in Missionaire zending in het aartsbisdom Porto Velho, RondŰnia. Het is het bisdom waar bisschop Esmeraldo – mij bekend van de Pradobeweging - werd benoemd.