De projecten kunnen op volgende wijze gesteund worden door:
GIFTEN MET FISCAAL ATTEST

We werken samen met Kontinenten vzw. voor fiscale attesten en dus belastingvermindering voor schenkers die dat willen. De vzw. Kontinenten werd opgericht voor projecten van missionarisen en religieuzen in het Zuiden.


 
Wil je een gift doen en fiscaal attest ontvangen, stort dan vanaf nu (minstens 40 euro) langs dit nieuwe rekeningnummer: 
BE66 7380 3734 7143  van Kontinenten vzw,
met vermelding van uw naam, voornaam en rijksregisternummer + project Filip Cromheecke. Dat heeft te maken met de nieuwe privacyregels (GDPR)

 
GIFTEN ZONDER FISCAAL ATTEST

De schenkers die geen fiscaal attest willen kunnen hun giften verder doen langs het andere gekende rekeningnummer
BE 05 0630 1514 5775 (BIC: GK CCBEBB) van Filip Cromheecke, met vermelding: gift projecten Filip Cromheecke-Brazilië
 
Bedankt voor Uw steun !


DIT ZIJN DE PROJECTEN DIE IK OP DIT OGENBLIK STEUN:

 
Project 1: Sta op en wandel 2.0
 
Door de pandemie waren we genoodzaakt om ons project "Sta op en wandel" voor de daklozen in Porto Velho op te schorten.


Het huis dat we ervoor huurden was te klein voor zoveel mensen. Het was onmogelijk om sociale afstand te houden. In de plaats daarvan kwam een noodprogramma voor daklozen op gang in samenwerking met het stadsbestuur dat anderhalf jaar functioneerde op de parochie Heilige Familie om de ergste noden te lenigen zoals maaltijden, voedselpakketten en gelegenheid om te douchen en kleren te wassen.  

 

Heel wat mensen zijn, ondanks de pandemie, als vrijwilliger komen helpen in het uitdelen van maaltijden, klaarmaken van voedselpakketten, sorteren van tweedehandskledij. Langzaam maar zeker groeide er vertrouwen en vriendschap tussen de vrijwilligers en de mensen van de straat. Ze vertelden over hun gezondheidsproblemen, alcohol- of drugverslaving of familiale toestanden. Verschillende mensen van de straat hebben we kunnen doorverwijzen naar een ambulante medische post, een therapeutische gemeenschap, een psycholoog of psychiater. Het was een leerschool om evenwaardig om te gaan met mensen in zo'n kwetsbare situaties.  

 

De vrijwilligers en professionele krachten van de sociale dienst van de stad begonnen elke dag  met een gebed, een lezing uit het Evangelie en een uitwisseling van wat hen het meest treft in de lezing.  

 

Nu het aantal slachtoffers en besmetten van het virus COVID-19 steeds verder dalend is, willen we ons oorspronkelijk project "Sta op en wandel" terug opnemen. We willen  niet alleen de ergste noden lenigen van de daklozen, maar hen via werkateliers en allerlei activiteiten stimuleren om uit deze situatie te stappen van op straat wonen. Want iedereen heeft recht op een woonst, op werk, op een inkomen, op scholing.  

 

Ons schoolvoorbeeld is het project "Sta op en wandel" in Salvador van de Trindade-gemeenschap dat reeds 20 jaar bestaat en waar ex-daklozen als ervaringsdeskundigen werden aangenomen.  

 

Caritas Porto Velho kreeg een project goedgekeurd met financiële middelen om een professionele equipe aan te werven voor een jaar en toiletten, douchen en wasruimtes te bouwen voor de opvang van migranten en mensen die op straat leven.  

 

Op de Sint Cristoffelparochie,naast het huis van de zusters, bouwen we nu op een ongebruikt terrein een nieuw onthaalcentrum. Zo hopen we spoedig terug van start te kunnen gaan en onze oude droom waar te maken. PROJECT 2: PORTO DA ESPERANCA  - Haven van de Hoop

THERAPEUTISCH CENTRUM VOOR DRUGS- en ALCOHOLVERSLAAFDE JONGERENHAVEN DE HOOP is een therapeutisch centrum dat jongeren vanaf 18 jaar begeleidt die verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Er is ruimte voor maximum 45 personen en de maximum leeftijd is 40 jaar. Sport, werken, studeren en gemeenschapsleven vormen de spil van de recuperatietherapie.

Dit therapeutisch centrum is deel van de  ASSOCIAÇÃO CASA FAMÍLIA ROSETTA BRAZIL. Deze vereniging is sinds 1995 actief in Porto Velho en heeft een goede reputatie. De vereniging biedt een geheel van activiteiten aan voor personen die zwak staan in de harde samenleving. Er is een bijzondere aandacht voor kadervorming van het personeel dat wordt ingezet, sociale inclusie, werking naar personen met een handicap, therapeutisch centrum voor vrouwen en arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van maatschappelijk achtergestelde groepen.

Over het project kunnen internetgebruikers dit filmpje bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=JB18vKOSKE0
Dankzij uw steun konden we reeds het vrouwelijke afkickcentrum van de Casa Família Rosetta helpen. Zij zijn  verhuisd zijn naar het centrum van Porto Velho en hebben  een aantal aanpassingswerken uit te voerer, vooral voor de opvang en begeleiding van kinderen van de vrouwen in therapie. 

PROJECT 3: ACUDA

Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso

ACUDA, is een pluralistische vzw die werkateliers en therapie voor gedetineerden organiseert in het gevangeniscomplex van Porto Velho. Ik begeleid er als vrijwilliger biodanslessen.Maandelijks ga ik er ook voor in een eucharistieviering. ACUDA wil vooral de gedetineerden  helpen om innerlijk vrijer te worden en hun zwakke plekken onder ogen te durven zien.
Het doet me sterk denken aan de APAC-methode die we indertijd in het gevangenissysteem van Bahia wilden introduceren. Ze verblijven overdag in het centrum van ACUDA, maar moeten 's avonds terug naar hun cel in de gevangenis. Recent is er ook een groep uit de psychiatrische afdeling die mee komt doen. Het is mooi om zien hoe de "gezonde" gedetineerden zorgen voor de "zieke" gevangenen en hen overal bij willen betrekken.
 


Ik leerde er o.a. William kennen, een massage-instructeur, die heel wat op zijn kerfstok heeft staan, maar nu via massage mensen wil 'helen'. Onlangs stroomde hij door naar het half open systeem en mag overdag vrij rondlopen. Hij vertelde me hoe hij er naar verlangde om terug een pistool in handen te hebben, om de macht te voelen die je dan hebt...hoe moeilijk het is om van eigen werk te leven, als je van diefstal gewoon was te leven. Velen die vrijkomen zijn eigenlijk nog niet klaar om met de vrijheid op een verantwoordelijke manier om te gaan.
Vandaar dat ACUDA met een doorgangshuis wil beginnen. Waar hebben we dat nog gehoord? Ze hebben reeds een terrein gekregen voor de bouw van zo'n huis aan de overkant van de rivier. Eerst moet het terrein genivelleerd worden. Ik zou hen graag, dankzij uw goedvinden, willen ondersteunen, omdat ik geloof in de methodologie.
Info en foto's: https://www.facebook.com/pages/Acuda-Associa%C3%A7%C3%A3o -Cultural-e-de-Desenvolvimento-do-Apenado-e-Egresso/347740601937803